AutoCAD 1

U bent hier

AutoCAD 1

AutoCAD is een computerprogramma waarmee technische tekeningen kunnen worden gemaakt. Het pakket is uitgegroeid tot de tekenstandaard op Pc-niveau. 
In alle domeinen (werktuigbouw, procestechniek, bouwkunde, besturingstechnieken,...) is AutoCAD de basis om tekeningen te maken. 

In deze module leer je lijnen, cirkels, ellipsen en veelhoeken tekenen en bematen. Het tekenen en bematen gebeurt in de afgesproken layers. 
Onderdelen van je tekening kun je kopiëren, uitrekken en spiegelen. Kortom, aan het einde van deze module kun je de basiscommando's van Autocad toepassen. 
Je leert hoe je persoonlijke voorkeuren (lijntypes, bemating, arcering ...) moet aanmaken.

Wat leer je?
 • Inleiding Autocad, layout, algemene begrippen en terminologie.

 • Verschillende positioneringmogelijkheden – absolute, relatieve, orthogonale en polaire coördinaten kunnen gebruiken.

 • Gebruik kunnen maken van Objectsnaps (magneetpunten), Polarsettings, Objecttracksettings en grips.

 • Kunnen werken met punten, lijnen, cirkels, bogen, ellipsen, rechthoeken, polylijnen, constructielijnen, regelen alineatekst,…

 • Grafische entiteiten kunnen bewerken – wissen, verplaatsen, kopiëren, spiegelen, afschuinen, afronden, roteren, offset, array, break, trim, extend, stretch, scale, explode,...

 • Bewerken van objecteigenschappen.

 • Toolbars oproepen en plaatsen.

 • Bematingen plaatsen en aanpassen.

 • Arceringen toepassen.

 • Plotten en printen van een tekening.

 • Definiëren van bematingsstijlen.

 • Definiëren van lijntypes en arceringspatronen.

 • Tekeningkaders en titelhoeken gebruiksvriendelijk kunnen aanmaken, personaliseren en gebruiken.

 • Layout – verschil aantonen tussen modelspace en paperspace. Aanmaak en gebruik van Viewports. In layout efficiënt details met verschillende schaalfactors plaatsen en bematen.

 • Het aanmaken en gebruiken van een prototype (template) tekening.

 

Interessegebied:

Niet beschikbaar als vSchool cursus

Extra informatie

Goede kennis van Windows

 


Schrijf je nu in!

Prijzen en lesmomenten