Educatief verlof

U bent hier

Educatief verlof

Welke opleidingen geven recht op educatief verlof?

Bijna alle door CVO De Verdieping georganiseerde opleidingen komen in aanmerking voor het verkrijgen van educatief verlof, uitgezonderd:

  • Bloemschikken
  • Mode
  • Koken
  • Fotografie

 

Hoe vraag je educatief verlof aan?

Als je van je recht op (betaald educatief verlof) BEV gebruik wil maken, moet je de werkgever daarvan tijdig verwittigen. Dat doe je door middel van een getuigschrift waarin bevestigd wordt dat je regelmatig ingeschreven bent om één of verschillende opleidingen te volgen.

Stap 1
Meld bij je inschrijving aan de secretariaatsmedewerker van CVO De Verdieping dat je gebruik wenst te maken van je recht op betaald educatief verlof. De nodige documenten worden dan onmiddellijk overhandigd of per post opgestuurd.

Stap 2
Bezorg het getuigschrift zo snel mogelijk aan je werkgever.
Uiterlijk 31 oktober (eerste semester) of uiterlijk 31 maart(tweede semester)!!
Het overmaken van het originele getuigschrift aan de werkgever gebeurt van hand tot hand (tegen ontvangstbewijs met handtekening op het duplicaat van het getuigschrift of eventueel op een afzonderlijk ontvangstbewijs) ofwel via aangetekend schrijven.

Opgelet!
Bij modulaire opleidingen die op semesterbasis georganiseerd worden moet bij inschrijving voor het tweede semester opnieuw een aanvraag voor educatief verlof worden ingediend en dit ook als je in het eerste semester al BEV had aangevraagd.

Binnen het gecombineerd onderwijs wordt enkel contactonderwijs in aanmerking genomen voor educatief verlof.
Afstandsonderwijs geeft hierop geen recht.
Daarenboven moeten opleidingen per jaar een minimum van 32 contacturen omvatten om in aanmerking te komen voor educatief verlof.

Als je opnieuw inschrijft voor een module die je al met succes hebt gevolgd, heb je geen recht meer op betaald educatief verlof. Je vindt hier meer informatie.