Kortingen

U bent hier

Kortingen

 

Info over cursusgelden

Om deel te nemen aan de lessen dien je inschrijvingsgeld te betalen. Per inschrijving voor een module of een opleidingstraject wordt een cursuskost (papieren cursus of gebruik van het elektronische leerplatform) van 4 euro aangerekend.
We vermelden hier de voorwaarden en de mogelijke kortingen.

Verminderd inschrijvingsgeld

Alle richtlijnen vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen: Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs en Vrijstelling van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs.

Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld. Voor deze categorie wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar).

Houd steeds rekening met de geldigheidsdatum van een attest! Een attest dient binnen een maand na inschrijving binnen gebracht te worden en dient bij afgifte niet ouder dan een maand te zijn!

Hoe betalen?

Je dient bij inschrijving op het secretariaat het volledige inschrijvingsgeld te betalen. Dit is mogelijk met Bancontact, of met opleidingscheques of een combinatie van deze.

 

Inschrijvingsgeld en plafond

Vanaf het schooljaar 2015-2016 betaalt een cursist een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester. Een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus. De startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt. Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro.

De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per semester of schooljaar en per opleiding wordt bij de cursist gelegd. Het centrum overhandigt bij betaling van het inschrijvingsgeld steeds een betalingsbewijs aan de cursist.