Opleidingscheques

U bent hier

Opleidingscheques

De toegang tot opleidingscheques voor een hooggeschoolde cursist wordt beperkt tot de opleiding die vermeld staat in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat is opgesteld door een erkend loopbaancentrum. Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond en een diploma heeft behaald van bachelor, master, leraar (ook Specifieke Lerarenopleiding) of gegradueerde (HBO5).

De laag- of middengeschoolde cursist heeft recht op opleidingscheques voor:

  • Opleidingen die erkend zijn voor betaald educatief verlof.
  • De opleiding die vermeld staat in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat is opgesteld door een erkend loopbaancentrum.

 

Bij het aanvragen van opleidingscheques wordt automatisch door VDAB in Mijn Loopbaan nagegaan of iemand hoog-, midden- of laaggeschoold is én opgevraagd of de persoon beschikt over een ‘Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan’ (POP-attest). Op basis daarvan worden al dan niet opleidingscheques afgeleverd. De cursist draagt de volle verantwoordelijkheid over zijn/haar afgelegde verklaringen.

De regels gelden voor cursisten die zich willen inschrijven met opleidingscheques aangekocht vanaf 1 maart 2015.

Bij vragen of onduidelijkheden over de nieuwe regelgeving of het scholingsniveau verwijzen we je door naar VDAB (Servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700).

Hoe cheques aanvragen?

Bestel de cheques vanaf de tweede lesweek en binnen de twee maanden na de startdatum.

Met een opleidingscheque betaal je slechts de helft van het gestelde inschrijvingsgeld. Ook de verbruiksmaterialen, handboeken en optionele aankopen, nodig voor de opleiding, kunnen op deze manier betaald worden. Je kunt de cheques aanvragen via de site www.vdab.be. Denk er wel aan dat je bij het inschrijven onmiddellijk het volledige bedrag dient te betalen. Je krijgt nadien het geld terug bij het voorleggen van de cheques.

Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt. CVO De Verdieping kan je immers geen geld teruggeven. Als je inschrijvingsgeld 74 euro bedraagt, moet je dus voor 70 euro opleidingscheques bestellen (2 cheques van 25 en 2 cheques van 10) en niet voor 75 euro.

Je kan geen opleidingscheques gebruiken voor:

  • koken
  • kleding
  • bloemschikken
  • fotografie
  • cursussen die volledig in afstandsleren worden aangeboden

 

Welke educatieve materialen komen in aanmerking voor betaling met opleidingscheques?

Bepaalde materialen voor je opleiding kunnen betaald worden met opleidingscheques (boeken, software, USB-sticks) Dit kan enkel in het geval je een opleiding volgt die in aanmerking komt voor opleidingscheques.

Er zijn materialen die rechtstreeks besteld kunnen worden via de leerkracht en afgehaald op het secretariaat (handboeken, 3D-muizen, enz...) Dit gebeurt steeds klassikaal, vraag hierover meer uitleg aan je leerkracht.

Er zijn ook materialen die individueel aangekocht kunnen worden (tablet, smartphone, gps,...)

Neem hiervoor volgende regels in acht:

  • de aankoop dient te gebeuren na de inschrijvingsdatum en vóór de einddatum van de module
  • op het aankoopfactuur mag enkel het toestel staan waar het over gaat (andere aankopen apart afrekenen)
  • onderstaand formulier afdrukken, invullen en laten tekenen door de leerkracht en samen met een kopie van het aankoopfactuur afgeven op het secretariaat met de opleidingcheques.

 

Verklaring nut van een toestel voor de cursus om van opleidingscheques te kunnen gebruikmaken.