Veelgestelde vragen - Inschrijvingen

U bent hier

Veelgestelde vragen


in verband met inschrijvingen

 

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat de cursist op het ogenblik van zijn inschrijving 16 jaar is of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs heeft gevolgd en hij/zij moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Je kan inschrijven aan het onthaal van CVO De Verdieping, Schachtplein 1, Heusden-Zolder tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Inschrijven kan nu ook online.

Indien je van kortingen wilt en kan genieten, dien je hiervoor wel langs het secretariaat te komen, deze zitten (nog) niet verwerkt in de online inschrijfmogelijkheid.

We raden aan niet meer in te schrijven als de derde les van een opleiding reeds gegeven is.

Voor vSchool opleidingen kan je je permanent inschrijven.

Geen zin in een wachtrij?
Schrijf je dan online in!
Het is simpel.
Het is snel.
En het is safe.
Surf naar CVO De Verdieping.
Kies voor ‘Planning & Inschrijven’.

online inschrijven
Kies bovenaan een afdeling.

online inschrijven
Kies een cursus en een moment uit het rooster.

online inschrijven
Vul je gegevens in.

online inschrijven
Kijk nog even je bestelling na.

online inschrijven
De betaling verloopt via een beveiligde verbinding met je bank.

online inschrijven
Je ontvangt een bevestiging per mail.
Tot in de eerste les!

De getallen zijn de niveaus van bepaalde cursussen die dat semester aangeboden worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er enkel een cursus aangeboden wordt van het tweede niveau. Wanneer er geen niveaus te onderscheiden zijn, wordt er een x getoond.

Breng in geval van inschrijving zeker het volgende mee:

 • Identiteitskaart
 • Betaalmiddel
 • Betalen kan met Bancontact of opleidingscheques.

 

Attest voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld (indien van toepassing). Wie betaald educatief verlof wil aanvragen, dient dit bij de inschrijving aan het cursistensecretariaat te melden. De nodige documenten worden dan onmiddellijk overhandigd of per post opgestuurd.

Omwille van veiligheidsredenen aanvaarden wij enkel Bancontact. Voorlopig kunnen wij nog geen Visa/Mastercard/Maestro of buitenlandse bankkaarten aanvaarden. Dit zal naar de toekomst toe wel mogelijk zijn.
Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een cash betaling aanvaard (bijvoorbeeld wanneer je enkel in het bezit bent van een buitenlandse bankkaart).

Enkel wie aan volgende voorwaarden voldoet is geldig ingeschreven:

 • voldoen aan de gestelde toelatingsvoorwaarden;
 • ter plaatse en tijdig ingeschreven zijn via een officieel door CVO De Verdieping opgesteld inschrijvingsformulier;
 • het wettelijk inschrijvingsgeld betaald hebben;
 • tijdig alle eventueel noodzakelijke verantwoordingsstukken (vb. attest of diploma) binnengebracht hebben op het secretariaat.
Schooljaar 2015-2016 zie lessenroosters.
Als cursist kan je je inschrijving annuleren tot maximum 2 weken na aanvang van de opleiding of vóór de derde les. Je kan hiervoor terecht op het secretariaat tijdens de openingsuren of door het sturen van een bericht
Er kunnen geen plaatsen gereserveerd worden. Je bent slechts zeker van een plaats bij inschrijving. Wanneer een klas vol zit, kun je je wel op een reservelijst laten plaatsen, zodat je gecontacteerd kunt worden, mocht er toch nog een plaats vrijkomen.
Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en wordt pas duidelijk in de loop van de week voor de start van de cursus. Als een cursus niet doorgaat, word je, als je ingeschreven bent, telefonisch verwittigd.
Er kan enkel bekend gemaakt worden of een cursus zeker van start zal gaan. Deze informatie hebben wij echter pas ten vroegste een week van tevoren.
Wanneer een cursus wordt geannuleerd, word je hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Je hebt dan de keuze om je geld volledig te laten terugstorten of om je inschrijving om te zetten naar een andere cursus.
Je kan je altijd via het secretariaat op een reservelijst laten zetten. In dat geval kun je gecontacteerd worden, mocht er een plaats vrijkomen in de klas waarvoor je je had willen inschrijven. Deze lijst wordt altijd in volgorde van aanmelding afgelopen.

Bijna alle door CVO De Verdieping georganiseerde opleidingen komen in aanmerking voor het verkrijgen van educatief verlof.

UITZONDERINGEN

 • Bloemschikken
 • Kleding en mode
 • Koken
 • Fotografie

Als je van je recht op BEV (betaald educatief verlof) gebruik wil maken, moet je de werkgever daarvan tijdig verwittigen. Dat doe je door middel van een getuigschrift waarin bevestigd wordt dat je regelmatig ingeschreven bent om één of verschillende opleidingen te volgen.

Stap 1 Meld bij je inschrijving aan de secretariaatsmedewerker van CVO De Verdieping dat je gebruik wenst te maken van je recht op betaald educatief verlof. De nodige documenten worden dan onmiddellijk overhandigd of per post opgestuurd.

Stap 2 Bezorg het getuigschrift zo snel mogelijk aan je werkgever.
Uiterlijk 31 oktober (eerste semester) of uiterlijk 31 maart (tweede semester)!!
Het overmaken van het originele getuigschrift aan de werkgever gebeurt van hand tot hand (tegen ontvangstbewijs met handtekening op het duplicaat van het getuigschrift of eventueel op een afzonderlijk ontvangstbewijs) ofwel via aangetekend schrijven.

Cursisten tewerkgesteld in openbare dienst
Het attest van nauwgezetheid wordt één maal per schooljaar opgemaakt en kan op het einde van de opleiding (begin februari) afgehaald worden op het secretariaat.

Opgelet!
Bij modulaire opleidingen die op semesterbasis georganiseerd worden moet bij inschrijving voor het tweede semester opnieuw een aanvraag voor educatief verlof worden ingediend en dit ook als je in het eerste semester al BEV had aangevraagd.

Binnen het gecombineerd onderwijs wordt enkel contactonderwijs in aanmerking genomen voor educatief verlof.
Afstandsonderwijs geeft hierop geen recht.
Daarenboven moeten opleidingen per jaar een minimum van 32 contacturen omvatten om in aanmerking te komen voor educatief verlof.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van betaald educatief verlof voor het volgen van een module waarvoor men eerder al was geslaagd. Voor meer informatie kan je hier terecht.